Wat is een ...........?

Klik in de lijst op de blauwe, onderstreepte tekst voor een voorbeeld.


Het is o.a. bij het bestellen van muziek bijzonder handig als u bepaalde veelgebruikte termen kent! Hieronder een klein lijstje mèt voorbeelden.

partituur
boek(je) waarin alle partijen die in een stuk meezingen of -spelen, zowel instrumentaal als vocaal, volledig zijn uitgeschreven; in het geval van een klein a cappella werkje kan een partituur echter ook een koorpartituur zijn.

a cappella
koorwerk zonder begeleiding.

klavieruittreksel
alle eventuele solisten- en koorpartijen volledig uitgeschreven, maar de orkeststemmen staan 'samengeperst' op de twee balken van een piano. Wordt ook wel piano-uittreksel genoemd.
Voert u een werk uit zonder orkest, maar dat oorspronkelijk wèl met orkest is geschreven, dan kunt u eventueel het klavieruittreksel gebruiken om het stuk te begeleiden. De orkeststemmen kunnen dan op de piano of het orgel tot uiting komen. Wat u niet moet doen is de piano- of orgelpartij gebruiken die als onderdeel van het orkest bedoeld is, want dan speelt u slechts één partij van het orkest. De andere stemmen, bijvoorbeeld soli, strijkers of blazers, gaan dan verloren.

koorpartituur
alle koorstemmen op een vel papier bijeen; dus niet alleen uw eigen partij, maar u ziet ook wat de andere partijen doen.

losse stemmen (voor het koor)
elke koorstem staat op een apart vel papier; u ziet dus niet wat de andere partijen doen. Het voorbeeld laat de sopraan partij zien.

instrumentale partij
elk instrument heeft doorgaans alleen zijn eigen partij op papier staan. Een viool partij als voorbeeld.

SATB / SSA / TTBB
u bent in het koor ingedeeld bij de sopranen of de bassen of..... Deze letters staan voor Sopraan, Alt, Tenor en Bas.

Unisono
Eigenlijk zegt het woord het zelf al: één stem. Het werk is dus éénstemmig.

bezetting
de stemmen of instrumenten die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren.

componist
iemand die de noten (compositie) geschreven heeft.

bewerker of arrangeur
iemand die een compositie als basis neemt en deze bewerkt voor een andere instrumentale of vocale bezetting dan de componist oorspronkelijk had voorgeschreven.

tekstdichter
iemand die de tekst heeft geschreven

uitgever
het bedrijf dat het werk van de komponist, bewerker en/of tekstdichter netjes laat zetten, drukken en probeert te verkopen.

copyright
de uitgever moet een overeenkomst sluiten met de komponist, bewerker en/of tekstdichter om - letterlijk vertaald - het 'kopie-recht' te krijgen: hij heeft dan het recht te kopiëren. De uitgever kan dit kopie-recht weer overgeven aan een ander of anders gezegd: in exploitatie geven.

uitgavenummer
veel uitgevers geven de door hun uitgegeven werken een nummer om het sneller in een magazijn te kunnen terugvinden. Dikwijls staat voor de cijfers nog een lettercombinatie om de uitgever aan te geven. Nummer 153 bij Annie Bank (AB 153) is een ander werk dan nummer 153 (FC 153) bij Frisia Cantat. Gebruikt een uitgever alleen een cijfercombinatie dan is het toch verstandig de naam van die uitgever te noemen. Het uitgavenummer staat in veel gevallen onderaan een pagina muziek en soms ook op het titelblad.

Terug naar het begin


Koormuziek? Vraag 't ons!

Annie Bank Edition
De specialist uitgeverij-leverancier van bladmuziek voor koren

E-mail: sales@anniebank.nl