Fotokopiëren

 


Dit staat in de auteurswet Veel gestelde vragen

Dat het strafbaar is - zowel in Nederland als in België - weten de meeste mensen wel, maar het is zo ontzettend gemakkelijk en snel gedaan. Toch niet doen, want op termijn schaadt u zich zelf. Als u met kopiëren doorgaat dan stoppen tekstschijvers, componisten en uitgevers met hun werk. Als uitgevers niet voldoende verdienen om te investeren in nieuwe uitgaven dan stoppen ze met uitgeven. De uitgevers horen nogal eens: heeft u niet iets nieuws??

Muziek duur? Er zijn dure en goedkope werken, maar wat denkt u dat andere hobbies kosten: sporten, verzameling aanleggen, reizen, een avondje naar een concert of musical. En zo kunt u er zelf ook nog wel een paar bedenken. Het verschil met muziek maken is dat u het tennisracket niet zo eenvoudig kunt namaken en dat u ook niet gratis op vakantie kunt. Elke hobby kost geld en de bladmuziek is, net als spijkers bij de timmerman, noodzaak.

Dit staat in de auteurswet

Eén van de belangrijkste artikelen met betrekking tot het fotokopiëren is artikel 16b uit de auteurswet. Wij citeren de eerste twee artikelen:

1. Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de verveelvoudiging welke beperkt blijft tot enkele exemplaren en welke uitsluitend dient tot eigen oefening, studie of gebruik van de natuurlijke persoon die zonder direct of indirect commercieel oogmerk de verveelvoudiging vervaardigt of tot het verveelvoudigen uitsluitend ten behoeve van zichzelf opdracht geeft.

2. Waar het geldt een dag-, nieuws- of weekblad of een tijdschrift of een boek of de partituur of de partijen van een muziekwerk en de in die werken opgenomen andere werken, blijft die verveelvoudiging bovendien beperkt tot een klein gedeelte van het werk ...

Derhalve: een auteursrechtelijk beschermd werk mag nooit in zijn geheel worden gefotokopiëerd, ook niet voor eigen gebruik.

De volledige auteurswet.
Veel gestelde vragen

Arrangeren / arrangeur / arrangement laten maken Onze dirigent maakte van een werk van Bach een swingend stuk! Mogen we daar kopieën van maken?
  Onze dirigent arrangeert zelf populaire titels. Mogen we die kopiëren?
  Onze dirigent vindt het arrangement van de uitgever te moeilijk voor ons en bewerkte het voor ons koor. Mogen we dat kopiëren?
  Als we een arrangement laten maken en er voor betalen dan mogen we dat toch kopiëren?
   
Beschermingsduur (wanneer vrij van rechten) Na hoeveel jaar mag een werk gekopiëerd worden?
  We willen de Mattheus van Bach zingen. Mogen we de Peters of Breitkopf uitgave kopiëren?
   
Bestellen Levertijd
  Uitverkocht
  Ik heb hier een fotokopie. Heeft u voor ons originelen?
   
Bibliotheek Bij de bibliotheek van m'n korenorganisatie lenen ze arrangementen uit die niet zijn uitgegeven. Mag ik die kopiëren?
  In de openbare bibliotheek vond ik een paar leuke arrangementen. Mag ik die kopiëren?
  Ik leen wel eens songbooks van de bibliotheek en kopiëer dan de teksten en stop die in een ringband. Mag dat?
   
Buma / Stemra We betalen aan Buma en dan mag ik toch kopiëren?
   
Bundel Wij willen uit een bundel maar een of twee nummers zingen. Mogen we dan kopiëren?
   
Copyright Wat is copyright?
   
Cursus Mogen voor een cursus, workshop of repetities kopieën worden gemaakt?
   
Digitaal Mag ik partituren scannen en de scans gebruiken op mijn Ipad of tablet?
   
Herdruk Als een werk in herdruk is, mag ik het dan fotokopiëren?
   
Internet Om aan nieuwe leden te komen, laten we op internet een opname van ons koor horen en zetten daar ook de teksten bij. Mag dat?
  We downloaden midifiles en songteksten en kopiëren die dan voor ons koor. Mag dat?
  Arrangement kopen op internet
   
Ipad Mag ik partituren scannen en de scans gebruiken op mijn Ipad?
   
Kerk Voor in de kerk mag je toch alles kopiëren?!
   
Medley We hebben een medley gevonden, maar vinden maar twee liedjes leuk om te zingen. Mogen we delen kopiëren?
   
Midi / mp3 Mogen wij op de website van het koor muziek laten horen?
   
Musicopy Wij hebben een contract met Musicopy. Dan mag ik toch alles kopiëren?!
   
Noodgeval Vlak voor het concert is koffie over m'n muziek gegaan! Mag ik een kopie maken?
  We hebben een concert, de bladmuziek is besteld maar m'n leverancier kan het niet op tijd leveren!
   
Privégebruik Voor privégebruik mag ik toch kopiëren?
   
Prijs Muziek is zo duur
   
Repetitie Mogen wij voor het repeteren fotokopiën maken?
   
Reprorecht Het bedrijf waar ik altijd kopieën maak, betaalt toch aan Reprorecht?
   
Royalties Wie krijgen er royalties?
   
Scratchen Wij willen een scratch evenement organiseren. Mogen we daarvoor kopiëren?
   
Semu Wij hebben een contract met Semu. Dan mag ik toch alles kopiëren?!
   
Set bladmuziek De uitgever levert in sets van 25 stuks en wij hebben 35 koorleden. Mag ik er 10 kopiëren?
  In de set van de uitgever zitten twee klarinetpartijen en wij hebben vier spelers. Mogen wij twee kopiën maken?
   
Studie Voor studie mag ik toch kopiëren?
   
Tablet Mag ik partituren scannen en de scans gebruiken op mijn tablet?
   
Teksten Voor ons concert willen we tekstboekjes maken zodat iedereen mee kan zingen. Mag dat?
  Voor de kerkgangers maken we elke week tekstboekjes. Mag dat?
  Wij maken eigen teksten op bestaande werken. Krijgen we dan ook een vergoeding?
  Wij maken een CD en willen de teksten in het booklet opnemen
   
Toestemming Wie kan mij toestemming geven om te kopiëren
  Krijg ik altijd toestemming?
   
Uitgeverij Als de uitgever niet meer bestaat, mag ik dan kopiëren?
   
Uitverkocht Als het werk uitverkocht is, mag ik het dan kopiëren?
   
Uitvoering Mag ik een werk zo maar uitvoeren?
   
Verantwoording Wie wordt verantwoordelijk gesteld als het koor wordt aangesproken op illegale fotokopieën?
   
Werkkopieën Wij maken altijd werkkopieën om daarin aantekeningen te maken. De originele exemplaren blijven dan onbeschadigd. Mag dat?
   
Workshop Mogen voor een cursus, workshop of repetities kopieën worden gemaakt?
   

Terug naar boven

Antwoorden

Onze dirigent maakte van een werk van Bach een swingend stuk! Mogen we daar kopieën van maken?
Bach is langer dan 70 jaar dood en mag gekopiëerd worden, maar omdat uw dirigent de bewerking maakte, is hij nu de rechthebbende en moet u hem toestemming vragen.

Onze dirigent arrangeert zelf populaire titels. Mogen we die kopiëren?
De meeste populaire titels zijn auteursrechtelijk beschermd. U dient bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen voor het maken van kopieën.

Onze dirigent vindt het arrangement van de uitgever te moeilijk voor ons en bewerkt het voor ons koor. Mogen we dat kopiëren?
Uw dirigent maakt dus een arrangement van een arrangement. Als de arrangeur van het arrangement nog geen 70 jaar dood is, dient u bij de oorsponkelijke uitgever toestemming te vragen voor het maken van kopieën.

Als we een arrangement laten maken of kopen op internet en er voor betalen dan mogen we dat toch kopiëren?
Als u dit met die arrangeur heeft afgesproken èn als de oorspronkelijke melodie vrij is van rechten dan mag u dat kopiëren. Als de oorspronkelijke melodie niet vrij is van rechten dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen voor het maken van kopieën. Dit laatste wordt meestal over het hoofd gezien bij de arrangementen die op internet worden aangeboden!

Na hoeveel jaar mag een werk gekopiëerd worden?
De beschermingsduur in de meeste Europese landen is 70 jaar na de dood van de maker. Een maker kan een componist, bewerker of tekstschrijver zijn.

Let wel: om een uitgave van een auteursrechtenvrij werk van op de markt te brengen, is een verzorger (redacteur, musicoloog of bewerker) aan het werk geweest, zodat het werk weer opnieuw auteursrechtelijk beschermd is. Het is dus in de meeste gevallen niet toegestaan om een bestaande uitgave te kopiëren en mag alleen het oorspronkelijk manuscript van de componist vrij gekopiëerd worden (zie ook het volgende antwoord).

We willen de Matthaeus van Bach zingen. Mogen we de Peters of Breitkopf uitgave kopiëren?
Diegene die deze uitgave heeft verzorgd (en ook dikwijls het klavieruittreksel heeft gemaakt) heeft met zijn werk het auteursrecht hierop gekregen en daarom is de normale beschermingsduur van toepassing (zie ook de vorige vraag).
Levertijd
Als een werk dat u wilt uitvoeren bij uw leverancier niet in voorraad is, dan mag u geen kopieën maken, ook niet voor de repetities. Vanwege de enorme omvang van het repertoire voor koren kunt u niet verwachten dat in Nederland en België alles voorradig is en moet u rekening houden met levertijden.
Uitverkocht
Als een werk dat u wilt uitvoeren bij de uitgever is uitverkocht, dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen om kopiën te mogen maken. Om te weten of een werk echt is uitverkocht kunt u zich het beste wenden tot die betreffende uitgever of een koormuziekspecialist. Instellingen als Buma, Cedar, MusiCopy, bibliotheken, documentatiecentra, enz. kunnen u daar niet over informeren. Toestemming kan ook worden geweigerd.
Ik heb hier een fotokopie. Heeft u voor ons originelen?
Als er bij het maken van de fotokopie geen gegevens zijn verwijderd, doorgaans wel. Maar helaas kunt u niet altijd geholpen worden! Fotokopieën waar alle belangrijke informatie als komponist en bewerker, opus- en paginanummer, uitgever en uitgavenummer voor het vervaardigen van de kopie met behulp van een potje witsel is verwijderd of afgeplakt, daarvan zijn de originelen soms niet te achterhalen. De echte koormuziekspecialist heeft aan het notenbeeld dikwijls nog wel een aanknopingspunt, maar in een aantal gevallen niet. Omdat het niet te achterhalen is zijn de auteursrechtelijke gegevens niet bekend en kunt u zo'n werk niet aanschaffen en dus niet uitvoeren! In dit geval straft de fotokopie zich zelf.
Bij de bibliotheek van m'n korenorganisatie lenen ze arrangementen uit die niet zijn uitgegeven. Mag ik die kopiëren?
Als het arrangementen zijn van auteursrechtelijk beschermde werken, dan dient zowel bij de oorspronkelijke rechthebbenden, als bij de arrangeurs toestemming te worden gevraagd.
In de openbare bibliotheek vond ik een paar leuke arrangementen. Mag ik die kopiëren?
Als het arrangementen zijn van auteursrechtelijk beschermde werken, dan dient zowel bij de oorspronkelijke rechthebbenden, als bij de arrangeurs toestemming te worden gevraagd.
Ik leen wel eens songbooks van de bibliotheek en kopiëer dan de teksten en stop die in een ringband. Mag dat?
Nee, tekst is evenals muziek auteursrechtelijk beschermd.
We betalen aan Buma en dan mag ik toch kopiëren?
Nee, u betaalt aan Buma om het werk te mogen uitvoeren: het uitvoeringsrecht. Het kopiëren valt onder het drukrecht, het recht om iets te mogen vermenigvuldigen.
Wij willen uit een bundel maar een of twee nummers zingen. Mogen we dan kopiëren?
Nee, u moet eerst aan uw specialist koormuziekleverancier vragen of die nummers eventueel los leverbaar zijn. Zo niet, dan moet u toestemming vragen aan de rechthebbenden.
Wat is copyright?
Letterlijk vertaald: het recht om te kopiëren. Iedereen die een stuk muziek componeert, een melodie bewerkt of een tekst schrijft heeft automatisch het copyright. Hij of zij heeft iets gemaakt en is dan de eigenaar van dat werk. Met dat werk kan hij naar een uitgever gaan aan wie hij onder bepaalde voorwaarden toestemming geeft om het te vermenigvuldigen. Een van de voorwaarden is doorgaans een financiële vergoeding, bijvoorbeeld op basis van het aantal verkochte exemplaren. Wordt dat werk zonder toestemming, dus illegaal, gefotokopiëerd dan is dat diefstal en krijgt hij geen vergoeding.
Als een werk in herdruk is, mag ik het dan fotokopiëren?
Als een werk dat u wilt uitvoeren bij de uitgever in herdruk is, dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen om kopiën te mogen maken. Toestemming kan ook worden geweigerd.
Om aan nieuwe leden te komen, laten we op internet een opname van ons koor horen en zetten daar ook de teksten bij. Mag dat?
Nee, u moet toestemming vragen aan de rechthebbenden.
We downloaden midifiles en songteksten en kopiëren die dan voor ons koor. Mag dat?
Nee, u moet toestemming vragen aan de rechthebbenden.
Voor in de kerk mag je toch alles kopiëren?!
Nee, er is geen uitzonderingsregel voor kerkelijk gebruik.
Wij hebben een contract met Musicopy (Nederland) / Semu (België). Dan mag ik toch alles kopiëren?!
Nee, u mag dan alleen additioneel (aanvullend) kopiëren. In het contract met Musicopy of Semu staat dat u voor elk lid een origineel exemplaar koopt.
We hebben een medley gevonden, maar vinden maar twee liedjes leuk om te zingen. Mogen we delen kopiëren?
Nee, u moet toestemming vragen.
Vlak voor het concert is koffie over m'n muziek gegaan! Mag ik een kopie maken?
U mag een kopie maken, maar deze moet u na de uitvoering vernietigen.
We hebben een concert, de bladmuziek is besteld, maar m'n leverancier kan het niet op tijd leveren!
U heeft dan blijkbaar met fotokopieën gerepeteerd, maar ook voor de repetities mag u geen fotokopieën maken. Het probleem, ontstaan door uw strafbaar handelen, probeert u nu af te wentelen op uw leverancier. Vanwege de enorme omvang van het repertoire voor koren kunt u niet verwachten dat in Nederland en België alles voorradig is en moet u rekening houden met levertijden.
U mag voor dit concert een kopie maken, maar moet deze na het concert vernietigen. De bestelling bij uw leverancier kunt u niet annuleren.
Voor privégebruik of studie mag ik toch kopiëren?
De auteurswet zegt dat de verveelvoudiging beperkt moet blijven tot een klein gedeelte van het werk voor eigen oefening of studie. Een compleet werk kopiëren mag dus niet en een deel uit een oratorium of mis wordt beschouwd als een compleet werk (een cd die u heeft gekocht mag u wèl voor uw eigen gebruik kopiëren).
Muziek is zo duur!
De prijs van de muziek kan geen reden zijn om illegale fotokopieën te maken. Elke hobby kost geld en bladmuziek is het gereedschap om mee te werken.
Mogen wij voor een cursus, workshop of repetities fotokopieën maken?
Nee, dat mag niet. De auteurswet maakt geen uitzondering voor cursussen, workshops of repetities
Het bedrijf waar ik altijd kopieën maak, betaalt toch aan Reprorecht?
Deze betalingen zijn niet voor het kopiëren van bladmuziek.
Wie krijgen er royalties?
Royalties worden doorgaans door de uitgever betaald aan de oorspronkelijke makers van een werk. Een maker kan een componist, bewerker of tekstschrijver zijn.
Wij willen een scratch evenement organiseren. Mogen we daarvoor kopiëren?
Als het werk nog auteursrechtelijk is beschermd, mogen er geen fotokopieën worden gemaakt.
De uitgever levert in sets van 25 stuks en wij hebben 35 koorleden. Mag ik er 10 kopiëren?
Nee, als de uitgever niet 10 losse exemplaren kan leveren, moet u toestemming vragen aan de uitgever.
In de set van de uitgever zitten twee klarinetpartijen en wij hebben vier spelers. Mogen wij twee kopieën maken?
Nee, u moet toestemming vragen.
Voor ons concert willen we tekstboekjes maken zodat iedereen mee kan zingen. Mag dat?
Nee, u moet toestemming vragen.
Voor de kerkgangers maken we elke week tekstboekjes. Mag dat?
Nee, u moet toestemming vragen.
Wij maken eigen teksten op bestaande werken. Krijgen we dan ook een vergoeding?
U kunt alleen een vergoeding vragen aan diegene die u de opdracht heeft gegeven om de tekst te maken.
Wij maken een CD en willen de teksten in het booklet opnemen.
U moet toestemming vragen om de tekst te mogen afdrukken.
Wie kan mij toestemming geven om te kopiëren?
De rechthebbende en dat is in veel gevallen de oorspronkelijke uitgever.
Krijg ik altijd toestemming?
Nee, een uitgever is niet verplicht toestemming te verlenen. Als hij de muziek op de plank heeft liggen dan geeft hij doorgaans geen toestemming, maar ook de componist, tekstdichter en/of de bewerker kunnen toestemming weigeren.
Als de uitgever niet meer bestaat, mag ik dan kopiëren?
Het gaat er niet om of het werk uitgegeven is of niet, het hangt er van af of het werk nog auteursrechtelijk beschermd is en dan moet u zich wenden tot de rechthebbenden.
Als het werk uitverkocht is, mag ik het dan kopiëren?
Als een werk dat u wilt uitvoeren bij de uitgever is uitverkocht, dan dient u bij de oorspronkelijke uitgever toestemming te vragen om kopiën te mogen maken voor het koor. Om te weten of een werk echt is uitverkocht kunt u zich het beste wenden tot die betreffende uitgever of een koormuziekspecialist. Instellingen als Buma, Cedar, MusiCopy, bibliotheken, documentatiecentra, enz. kunnen u daar niet over informeren. Toestemming kan ook worden geweigerd.
Wie wordt verantwoordelijk gesteld als het koor wordt aangesproken op illegale fotokopieën?
Bij een vereniging is doorgaans elk bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk en zal moeten meebetalen aan de boete.
Wij maken altijd werkkopieën om daarin aantekeningen te maken. De originele exemplaren blijven dan onbeschadigd. Mag dat?
Nee, u mag geen fotokopieën maken van auteursrechtelijk beschermde muziek.
Mag ik een werk zo maar uitvoeren?
Om een werk te mogen uitvoeren moet u uitvoeringsrecht betalen aan Buma. Als uw koor aangesloten is bij een korenorganisatie en u contributie betaalt aan die korenorganisatie dan zit meestal in de contributie de vergoeding voor het uitvoeringsrecht.
Mogen wij op de website van het koor muziek (mp3-tjes) laten horen?
Dit is voor de auteurswet een vorm van openbaarmaking. U moet dus vooraf toestemming vragen bij Buma.
Mag ik partituren scannen en de scan gebruiken op mijn Ipad of tablet?
Nee, een scan is een kopie en u mag geen kopie maken van auteursrechtelijk beschermde muziek. Aangezien de rechten van auteurs nog niet voldoende kunnen worden gewaarborgd, zijn er zo goed als geen auteursrechtelijk beschermde koorwerken digitaal leverbaar.
 

Terug naar boven