Engelse Chants

Engelse Psalmen met Nederlandse teksten - toelichting en voorbeelden

Klik in de lijst op de blauwe, onderstreepte tekst voor een gratis demo-partituur.

Klik hier voor de prijslijst - Klik hier voor een bestelformulier


In de loop der jaren hebben veel koren psalmen gezongen uit de serie Engelse Psalmen met Nederlandse tekst, welke onder redaktie van Jan Valkestijn verschenen zijn bij muziekuitgeverij Annie Bank. Zij maakten kennis met de typisch Engelse manier van psalmen zingen. Onderstaand voorwoord van Jan Valkestijn bij de Nederlandse versie geeft inzicht in de uitvoeringswijze.

Naast de verschillende vormen, waarin de psalmen heden ten dage in onze nederlandstalige liturgie worden gezongen wil de serie Engelse Psalmen met Nederlandse tekst een poging zijn om de vorm, waarin de psalmen in de anglicaanse kerk worden gebezigd, dienstbaar te maken aan onze eredienst.

Deze poging laat zich verantwoorden uit het feit dat de plaatsing van de tekst onder de vooraf gegeven harmonische formules in Engeland zelf tot op dit moment nog allerminst een uitgemaakte zaak is. Dit verschilt namelijk van kerk tot kerk, welke soms ook nog hun eigen vertaling of melodische en harmonische formules hebben; er bestaan dienomtrent geen vaste regels. Het verband tussen de engelse tekst en de muziek is in deze kennelijk veel minder stringent dan die bij b.v. de latijnse taal en het gregoriaans.

Het zingen der psalmverzen zelf zal geheel vanuit de tekst moeten geschieden. Het, vaak onbewust, indelen in een binair of ternair maatschema moet, ook bij de midden- en slotcadens, worden vermeden. Men hoede zich voor een te snel voordragen van de tekst; een duidelijke articulatie en dictie zal een natuurlijk woordritme opleveren dat de tekst het meest recht doet wedervaren. De 'sfeer' van de psalmtekst zal mede bepalend zijn voor tempo, dynamiek en frasering. Een korte caesuur bij een komma in de tekst kan de nodige rust verzekeren. Inzicht in het parallellisme der psalmen (herhaling, tegenstelling of uitbreiding van gedachten, enz.) zullen mede bepalend werken.

De orgelbegeleiding bij deze psalmen zal ook moeten geschieden vanuit bovengenoemde elementen. Registratie en dynamiek zullen afwisselend moeten zijn en zich moeten aanpassen aan de inhoud van het psalmvers; een valse 'Tonmahlerei' zal alleen maar grote schade berokkenen; ook hier is het weer de goede smaak die de juiste dosis moet bepalen. - Het orgel speelt in principe de koorstemmen mede. Gevorderde organisten kunnen, binnen het harmonisch gegeven, middels accoord-omkeringen of een bescheiden solo-register wat kleur aanbrengen.

Ter afwisseling kan men ook van een psalm één of meerdere verzen a cappella uitvoeren of alleen de sopraanpartij door de sopranen of het gehele koor unisono laten zingen.

Klik hier om een fragment van psalm 84 te beluisteren.

Klik hier voor de verklaring van de prijscode

In deze serie zijn de volgende psalmen verschenen:
Psalm  4		Geef antwoord als ik roep	
			Barber, G.H. (ordernr. NEP ---4-1)
Psalm 12		Hoelang nog Heer zult Gij mij vergeten	
			Wilton, C. (ordernr. NEP --12-1)
Psalm 15		Wie Heer mag gast zijn in uw tent	
			Hamergal, W. (ordernr. NEP --15-1)
Psalm 23		Hij brengt mij naar grazige weiden	
			Goss, John (ordernr. NEP --23-1)
Psalm 46		God is onze toevlucht en onze kracht	
			Buck, Percy Carter (ordernr. NEP --46-1)
Psalm 47		Alle volkeren klapt in de handen	
			Goodenough, R. (ordernr. NEP --47-1)
Psalm 50		Ontferm U God ontferm U over mij	
			Valkestijn, Jan (ordernr. NEP --50-1)
Psalm 71		Tot U o Heer neem ik mijn toevlucht
			Wesley, Samuel Sebastian (ordernr. NEP --71-1)
Psalm 84		Hoe vredig is het waar Gij woont	
			Parry, Charles Hubert (ordernr. NEP --84-1) 
Psalm 98		Zingt voor de Heer een nieuw gezang	
			Walmisley, Thomas Attwood (ordernr. NEP --98-1) 
Psalm 102	Heer verhoor mijn gebed	
			Deffel (ordernr. NEP -102-1)
Psalm 111	Heer wil ik van harte loven, De	
			Barnby, Joseph (ordernr. NEP -111-1)
Psalm 112	Gelukkig de man die de Heer vreest	
			Attwood, Thomas (ordernr. NEP -112-1)
Psalm 113	Verheerlijkt gij dienaars des Heren	
			Valkestijn, Jan (ordernr. NEP -113-1)
Psalm 114	Toen Israel uit Egypte trok	
			Barnby, Joseph (ordernr. NEP -114-1)
Psalm 115 	Niet aan ons komt de eer toe 
			Camidge, Matthew (ordernr. NEP -115-1)  
Psalm 116 	Heer heb ik lief, De
	  		Valkestijn, Jan (ordernr. NEP -116-1)
Psalm 122	Hoe blij was ik
			Woodward, R. (ordernr. 11.900.082-1)
Psalm 126 	De Heer bracht Sions ballingen
			Valkestijn, Jan (ordernr. 11.900.083-1)
Psalm 130 	Uit de diepten roep ik tot U o Heer 
			Valkestijn, Jan (ordernr. NEP -130-1)
Psalm 145	Waarachtig en waar is al wat Hij zegt
			Valkestijn, Jan (ordernr. NEP -145-1) 
Psalm 149 	Zingt voor de Heer
			Valkestijn, Jan (11.900.084-1)
Psalm 150	Looft de Heer in zijn paleis	
			Valkestijn, Jan (ordernr. NEP -150-1)


Prijscode per psalm E
Wellicht veroorzaakte deze serie de regelmatig terugkerende vraag naar de oorspronkelijke psalmen. Deze zijn in Engeland echter uitsluitend in bundels als The Parish Psalter verschenen; veel grotere kerken hebben hun eigen psalmenbundel. Om toch enigszins aan de vraag tegemoet te komen besloot de uitgever een van de bekendste psalmen uit te geven. Maar dan wel op de Engelse manier.
Psalm 84	Parry, Charles Hubert, O how amiable are thy dwellings
			(ordernr. 11.900.071) - prijscode E


Een heel andere vorm van het gebruik van psalm 84 van Parry is The Dutch fake Psalm. Een praktische parodie op deze vorm van psalm zingen. Deze uitgave is te gebruiken als er iemand gefeliciteerd moet worden of als verwelkoming bij een concert. Met een vleugje humor!
ordernr. 11.900.081 - prijscode E




Koormuziek? Vraag 't ons!

Annie Bank Edition
De specialist uitgeverij-leverancier van bladmuziek voor koren

E-mail: sales@anniebank.nl