Nederlandstalige Kerstliederen

Klik in de lijst op de blauwe, onderstreepte tekst voor een gratis demo-partituur.

Klik hier voor de prijslijst - Klik hier voor een bestelformulier

Alle einden der aarde (Strategier) - TTB + volkszang, orgel  ordernr. CAN 102 
Eer zij God in onze dagen (Dijker) - TTBB       ordernr. T 67  
Heer hoe zijt Gij gekomen (Valkestijn) - TB, orgel   ordernr. T 27  
Heer hoe zijt Gij gekomen (Valkestijn) - TTB      ordernr. T 28  
Herders Hij is geboren (Halsema)    - TTBB   ordernr. 11900045 
Herders laat uw bokjes (Halsema)    - TTBB   ordernr. 11900045 
Herders waakten in de nacht / Echo carol (Kropivsek) - TTBB  ordernr. 11900318
Here God heeft tot mijn Heer gesproken (Pirenne) - TTB, orgel ordernr. T 72  
Hoe blinkt g'o morgenster (Praetorius)    - TB  ordernr. T 24  
In de stad van koning David / Once in royal David's city (Kropivsek)  TTBB ordernr. 11900319 
In dulci jubilo      (Praetorius/Bank) - TTBB ordernr. T 54  
In 't stalleken van Bethlehem (Claesen) - TTBB ordern. 11900196 
Komt ons in diepe nacht ter ore (Bourgeois/Deden) - TTB  ordernr. T 83  
Nu is het woord gezegd     (Bourgeois/Bartelink) - TTB, orgel ordernr. T 81  
Nu zijt wellekome        (Haperen) - TTB     ordernr. T 58  
O Kerstnacht          (Schouten) - TTBB     ordernr. SCH 19 
Ontloken is de roze       (Strategier) - TB, orgel ordernr. T 46  
Ster klom boven de sterren, Een (Hautus)   - TB + volkszang, orgel  ordernr. T 426  
Viel een hemels dauwe, Het   (Schouten)  - TTB    ordernr. SCH 43c 


Kijk voor bij Excellent Music Holland voor kerstliederen voor mannenkoor


 

Koormuziek? Vraag 't ons!

Annie Bank Edition
De specialist uitgeverij-leverancier van bladmuziek voor koren

E-mail: sales@anniebank.nl