Nederlandstalige Kerstliederen

Klik in de lijst op de blauwe, onderstreepte tekst voor een gratis demo-partituur.

Klik hier voor de prijslijst - Klik hier voor een bestelformulier

Alle einden der aarde (Strategier) - SATB, volkszang, Orgel  ordernr. Can 101
Ding dong in de hemel wijd (Wood) - SATB  ordernr. NCC 10
Eer zij God in onze dagen (Dijker) - SAT  ordernr. T 66
Eer zij God in onze dagen (Dijker) - SATB  ordernr. T 68
Er is een roos (Praetorius) - SATB	ordernr. GP 41
Er is een Kindetje (v.d. Peet) - solo, SATB, orgel  ordernr. Pee 6
Ere zij God (Bos) - SATB, Orgel ad lib.   ordernr. 11900028
Ere zij God (Dost) - SATB, volks- of gemeentezang, Orgel  ordernr. AB 173
Geen wieg voor een Koning (Kirkpatrick) - SATB  ordernr. NCC 2
Heer hoe zijt Gij gekomen (Valkestijn) - SAB   ordernr. T 29
Heer hoe zijt Gij gekomen (Valkestijn) - SATB  ordernr. T 30
Herders laat uw bokjes en uw schaapjes gaan - SAB ordernr. 11900201
Herders waakte in de nacht (Echo carol) (Joosen) - SAB ordernr. 11900339
Het is gebeurd op een winterdag (Haperen) - SATB ordernr. Hap 45
Het was een Maged uitverkoren (Bank)   - STB  ordernr. JB 7
Het was een Maged uitverkoren (Schouten)   - SATB  ordernr. Sch 9
Het was een Maged uitverkoren (Vijverberg) - SATB  ordernr. Vijv 7
Hoe blinkt g'o morgenster (Sweelinck) - SATB  ordernr. T 62
Hoe blinkt g'o morgenster (Praetorius) - SAT  ordernr. T 85 
Hoe leit dit kindeke (Debie) - SATB	 ordernr. AB 131
In de stad van koning David (Valkestijn) - SATB  ordernr. Val 11
In den beginne is het woord LvdK 150 / GvL 475 (Valkestijn) - SATB  ordernr. Val 35
In dulci jubilo (Bank)    - SATB  ordernr. JB 9
In dulci jubilo (Praetorius) - SATB  ordernr. GP 40
Is en dag van vrolijkheid (Bank) - SATB  ordernr. JB 11
Is geboren 't godlijk Kind (van Balkom) - SATB, Orgel  ordernr. AB 79 
Kerstmis in Europa (Joosen) - SAB   ordernr. JOO 5
Kindeken is ons geboren (Messaus) - SATB  ordernr. GP 71
Kint gheboren (Bank) - SATB	 ordernr. JB 5
Komt ons in diepe nacht ter ore (Bourgeois/Deden) - SATB  ordernr. T 70
Laat ons met herten reine (Messaus) - SATB  ordernr. GP 72
Maria die zoude (Schouten) - SAB  ordernr. Sch 15
Maria die zoude (Wakelkamp) - SATB  ordernr. AB 81
Midden in de winternacht (van Tuinen) - SAB  ordernr. 11900202
Midden in de winternacht (Joosen) - SATB, orgel  ordernr. 11900114
Nu daagt het in het oosten (Valkestijn) - SAB   ordernr. Val 63
Nu zijt wellekome (Brilman)  - SB   ordernr. T 59
Nu zijt wellekome (De Goede) - SAT   ordernr. T 401
Nu zijt wellekome (Pirenne)  - SATB  ordernr. T 402
O Heiland open wijd (Pirenne) - SATB 	ordernr. AB 83
Ons ghenaket die avondstar (Diamant)  - SATB ordernr. 11900077
Ons is geboren een Kindekijn (v.Balkom) - SATB	ordernr. AB 77
Ontloken is de roze (Strategier) - SAT  ordernr. T 52
Ontloken is de roze (Praetorius) - SATB ordernr. T 60
Ontloken is de roze (Strategier) - SATB ordernr. T 47
Stille Nacht (Joosen) - SAB  ordernr. 11900340
Stille Nacht (Stuifbergen)  - SATB, Orgel  ordernr. AB 197
Te Bethlehem geboren (Mul)  - SATB	     ordernr. Mul 27 
Toen God in Bethlehem (Haaze) - SAB, piano en fluit ad lib.  ordernr. 11.900.315
Uit hogen hemel / Vom Himmel hoch (Van Tuinen) - SAB  ordernr. 11900200
Wees wellekom Immanuel (Datema) - SAB	ordernr. AB 191 
Wij komen tesamen (Schouten)  - SATB, Org, 2 trp, 1 hrn, 1 trb	 ordernr. Sch 51

Koormuziek? Vraag 't ons!

Annie Bank Edition
De specialist uitgeverij-leverancier van bladmuziek voor koren

E-mail: sales@anniebank.nl