Prijs

Nederlandse Koormuziek 1992

voor Annie Bank 

In 1992 werd voor de tweede maal de Prijs Nederlandse Koormuziek uitgereikt. Deze prijs was door het (toenmalige) Centrum Nederlandse Muziek en NCRV-Radio in 1990 ingesteld om te worden toegekend aan personen of instanties die zich op bijzondere wijze voor de Nederlandse koormuziek hebben ingezet.

De selectiecommissie bestond in 1992 uit Gerard Akkerhuis, Frits Ham, Andries Ponsteen, Nico Schrama en Cees Zeevaart.

Muziekuitgeefster Annie Bank werd unaniem door de commissie verkozen tot laureate van de Prijs Nederlandse Koormuziek 1992. Zij kreeg een door Pépé Grégoire vervaardigd sculptuur.